• 5977404edc6cd

    Revize zdvihacích zařízení

Zkoušky pracovních plošin (MEWP)

Provádíme revize - zkoušky pracovních plošin a závěsných lávek včetně školení obsluh.
Kontroly se provádí každý rok, pokud není určeno jinak.

Zkoušky plošin dle NV 193/2022 Sb., ČSN EN 280-1 a ČSN ISO 18893.

 

Skupina A: Pracovní plošiny, kde svislý průmět těžiště plochy plošiny je vždy uvnitř klopných hran
Skupina B: Všechny ostatní pracovní plošiny

Typ 1: Pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se plošina nachází ve své přepravní poloze
Typ 2: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku
Typ 3: Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině