• 5977404edc6cd

    Revize zdvihacích zařízení

Zvláštní posouzení jeřábů

Provádíme zvláštní posouzení jeřábů dle ČSN ISO 12482

Toto posouzení se provádí po 20 letech provozu jeřábu, pokud není určeno jinak.

Zvláštní posouzení ZZ je nutno provést pokud dojde k naplnění životnosti zařízení, nebo po dosažení 10 let od data výroby pro věžové, nakládací, mobilní (autojeřáby) a sériové jeřáby, nebo po dosažení 20 let od data výroby pro všechny ostatní jeřáby (mostové, sloupové, portálové aj.).

Při provádění zvláštního posouzení se posuzuje:

- Nosná kontrukce jeřábu
- Mechanická část jeřábu
- Elektrická část jeřábu
- Pneumatické a hydraulické systémy

Zákazník obdrží protokol o vykonaném posouzení.