• 5977404edc6cd

  Revize zdvihacích zařízení

Inspekce jeřábů

Inspekce zdvihacích zařízení se provádějí dle ČSN ISO 9927-1:2014.

Periodická inspekce jeřábů

Provádí se v intervalu, který nesmí přesáhnout 12 měsíců. Interval může být z rozhodnutí revizního technika zkrácen např. z důvodů silného provozu zařízení, či pracovního prostředí. Periodické inspekce jeřábů provádí revizní technik.
Tento druh inspekce je požadován pro všechny typy jeřábů.

Mimořádná inspekce

Mimořádná inspekce jeřábů musí být provedena, pokud dojde k následujícím událostem:

 • extrémní povětrnostní podmínky (bouře),
 • zemětřesení střední seizmické intenzity,
 • kolize s jinými stavbami,
 • nepředpokládané přetížení jeřábu během provozu,
 • aktivace bezpečnostních zařízení (např. omezující zařízení, indikační – signalizační zařízení).

Inspekci jeřábu po provedených změnách je třeba vykonat, pokud byly na jeřábu provedeny změny:

 • nosnosti,
 • nosné konstrukce nebo její části,
 • zdvíhacího mechanismu,
 • mechanických částí,
 • způsobu ovládání,
 • hnacího motoru,
 • ocelových lan nebo řetězů,
 • příslušenství pro zvedání (háky, drapáky…)
 • podpěr nebo základu.