• 5977404edc6cd

    Revize zdvihacích zařízení

VYHRAZENÁ A NEVYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ


VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (VTZZ)
Podle §3 odst. (1) NV 193/2022 Sb.


(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou:
a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,


b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
c) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,


d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu


e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny


Podle §3 odst. (2) NV 193/2022 Sb.
(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:


a) zdvižné vozíky,
b) zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,
c) závěsné dopravníky,
d) nakladače,
e) zdvihací čela nákladních automobilů,
f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
h) mechanické rampy,
i) výsuvné žebříky,
j) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
k) prostředky lidové zábavy,
l) jevištní a pódiová technologická zařízení,
m) plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,
n) schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek
strojů,
p) vrátky a
q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

 

Podle §4 NV 193/2022 Sb. se dělí zdvihací zařízení na třídu I a na třídu II:


(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou


a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,


b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu


c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny


(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. Třídy jsou


a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a nepřesahující nosnost 3200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,


b) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,


c) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,

 

 

S účinností od 1. 7. 2022 jsou pro vyhrazená zdvihací zařízení platné tyto nové právní předpisy:


- Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


- Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti


- Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení