• 5977650b2ba55

Zaměření a opravy jeřábových drah

1. Technický stav

Hodnocení nosné konstrukce dráhy v rozsahu platných ČSN preventivní a podrobnou kontrolu bez měření ( u dočasných jeřábových drah podle platných norem a technické zprávy projektu).

2. Měření jeřábové dráhy

Kontrolní měření jeřábové dráhy s určením směrových a výškových úchylek a zajištění rozchodu s vystavením protokolu, který obsahuje :

  • grafické znázornění průběhu úchylek celé dráhy

  • technickou zprávu s vyhodnocením měření  

 

3. Opravy jeřábových drah

Vyrovnávání a opravy jeřábových drah